Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

Trầm

Cả tuần nay, không bị những cơn phấn khích quá đỗi lẫn nhưng cơn rơi xuống đáy.
Cứ vui trầm, buồn trầm, mọi thứ như phủ lên một lớp mờ ảo. Vui không rõ vui, buồn chẳng rõ buồn.
Ngày cũng trầm trôi.
Và đời cũng cứ trầm trôi?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét